Основна школа „Танаско Рајић“ у Чачку, основана 1960. године, носилац је просветне активности у Љубићу. Школа своју делатност обавља у матичној школи и два издвојена одељења у селима Љубићу и Трбушанима. Школа има око 1000 ученика.

Пројекат Анимирај се! биће реализован у оквиру ученичке организације под називом „Боје“ која окупља ученике виших разреда. Модератор је професор ликовне културе Предраг Тешић. Рад је организован као ваннаставна активност у оквиру ликовне секције, комуникација се обавља онлајн и кроз састанке на недељном нивоу.

На пројекту Анимирај се! ангажовани су ученици: Софија Главоњић, Анастасија Глишовић, Адам Пешић, Андреј Сујић и Страхиња Пешић.