У Вараждину је у склопу 25. Школе медијске културе „Др. Анте Петерлић“, Дубравка Калинић Лебинец одржала предавање везано уз презентацију пројекта „Анимирај се!“.

Занимљиво и врло добро прихваћено предавање било је истовремено и прилика за представљање КА210 Еу пројекта под називом „ Анимирај се“у којем уз ДОМ анимације из Сремских Карловаца, те Дјечји културни центар из Новог Сада, као партнер учествује и Филмско-креативни студио ВАНИМА из Вараждина.

Овај пројекат, који финансира Европска унија, започео је у октобру прошле, а завршиће се у октобру 2024. године.
Значај и могућности филмске анимације у раду с младима, тема је предавања што га је за васпитно образовне раднике и остале заинтересоване за рад на анимираном филму с децом и младима, у Вараждину у склопу недавно завршене 25. Школе медијске културе “Др. Анте Петерлић” , одржала једна од оснивачица вараждинске Ваниме, маг. прим. едуц. Дубравка Калинић Лебинец. Занимљиво и врло добро прихваћено предавање било је истовремено и прилика за представљање КА210 Еу пројекта под називом „Анимирај се“ у којем уз ДОМ анимације из Сремских Карловаца, те Дјечји културни центар из Новог Сада, као партнер учествује и Филмско-креативни студио ВАНИМА из Вараждина. Циљ овог пројекта је подстаћи широку примену анимације у стваралаштву деце и младих, те пружање помоћи младима и свима који желе подстаћи младе на примену ове врсте уметности у свом стваралаштву: делатницима који раде с младима односно менторима, учитељима, професорима, као и родитељима.

Сајт Ваниме