ПРИДРУЖЕНИ ПАРТНЕР

О установи

Центар за пружање услуга у заједници Иванец (еx Одгојни дом Иванец) установа је социјалног старања отвореног типа чија је основна функција пружање социјалних услуга смештаја, одгоја и образовања дјеци и млађим пунолетним особама с проблемима у понашању, деци без родитеља или без одговарајућег родитељског старања. Сједиште установе је у Иванцу, у улици Пахинско. Оснивачка права над Одгојним домом Иванец има Република Хрватска. Права и дужности оснивача обавља министарство надлежно за делатност социјалног старања.

У саставу Одгојног дома Иванец дјелује школа, у којој се спроводи основно образовање по програму образовања одраслих и средњошколско образовање за стицање ниже и средње стручне спреме сагласно одобреним плановима и програмима те законима и правилницима министарства надлежног за делатност образовања.

О пројекту

У нашој установи активности пројекта Анимирај се! реализујемо у склопу ваннаставних активности кроз рад групе коју смо назвали “Урони у филм”. Циљ групе је филмско описмењавање и развијање критичког мишљења. Низом активности као учесници пројекта Анимирај се! учимо о анимираном филму, а током недељних задатака подстичемо једни други на креативност и устрајност. Трудимо се да што више задатака одрадимо тимски. У пројект је пријављено 6 ученика (узраст 14 до 18 година). До сада смо научили много о анимираном филму и своје знање мислимо да примењујемо и након завршетка пројекта.

Сајт Центра