PRIDRUŽENI PARTNER

O ustanovi

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec (ex Odgojni dom Ivanec ) ustanova je socijalne skrbi otvorenog tipa čija je osnovna funkcija pružanje socijalnih usluga smještaja, odgoja i obrazovanja djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju, djeci bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Sjedište ustanove je u Ivancu. Osnivačka prava nad Odgojnim domom Ivanec ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za djelatnost socijalne skrbi.

U sastavu Odgojnog doma Ivanec djeluje škola, u kojoj se provodi osnovno obrazovanje po programu obrazovanja odraslih i srednjoškolsko obrazovanje za stjecanje niže i srednje stručne spreme sukladno odobrenim planovima i programima te zakonima i pravilnicima ministarstva nadležnog za djelatnost obrazovanja.

O projektu

U našoj ustanovi aktivnosti projekta Animiraj se! realiziramo u sklopu izvannastavnih aktivnosti kroz rad grupe koju smo nazvali “Uroni u film”. Cilj grupe je filmsko opismenjavanje i razvijanje kritičkog mišljenja. Nizom aktivnosti kao sudionici projekta Animiraj se! učimo o animiranom filmu, a tijekom tjednih zadataka potičemo jedni drugi na kreativnost i ustrajnost. Trudimo se što više zadataka odraditi timski. U projekt je prijavljeno 6 učenika (uzrast 14 do 18 godina). Do sada smo naučili mnogo o animiranom filmu te svoje znanje mislimo primjenjivati i nakon završetka projekta.

Sajt Centra