Мотиви организовања конференције

Од свог настанка до данас анимација je била везана искључиво са студије, јер је за израду анимираних филмова била потребна скупа и специфична опрема. Чак је и дечије и омладинско стваралаштва у оквиру  анимације било тешко реализовати ван студија, због чега је анимација била привилегија малог броја младих који живе у граду у којем постоји школа или студио анимираног филма. Данас, напретком технологије, једноставније форме анимације са техничке стране постају доступне свакоме ко има мобилни телефон, бесплатну апликацију за анимацију и евентуално, статив. Готово да свако, ко пожели, може да се окуша у стварању анимираног филма и кроз анимацију изрази своје мисли и емоције. Ова чињеница отвара велике могућности за широку примену анимације у дечијем и омладинском стваралаштву.

 

Значај конференције

Како би се упустили у стварање анимираног филма, млади морају одређену тему да сагледају из различитих аспеката и размишљају о њој у оквирима различитих средстава вербалне и невербалне комуникације: реч, звук, слика, покрет, радња; морају да се критички осврну на тему и издвоје значајне информације од мање значајних; затим да своја размишљања уобличе и изразе кроз више видова уметности: литературу, музику, глуму, цртање, сликање, осмишљавајући ове уметности у контексту дигиталних технологија. На крају свој рад млади треба да презентују и дистрибуирају на различите начине, од којих је назначајнија дистрибуција путем фестивала анимираног филма. Због разноврсних активности које обухвата, анимација се веома успешно може примењивати у групном раду у којем долазе до изражаја различити дарови сваког појединца.

Наведене карактеристике издвајају анимацију од осталих видова уметности и препоручују њену примену у дечијем и омладанском стваралаштву данашњице, као средство које доприноси развоју компетенција за 21. век: креативности, критичког мишљења, комуникације и сарадње. Примена анимације подстиче креативно стваралаштво у оквиру дигиталних технологија, што јој даје огроман значај, имајући у виду велику количину времена које млади проводе у дигиталном окружењу и многобројне проблеме које из тога произилазе. Из наведеног следи да је примена анимације у раду са децом и младима 21. века сјајан метод, чији потенцијал тек треба искористити.

Циљ конференције је: Сакупљање материјала потребног за израду Методике за виртуелну едукацију младих  за усвајање почетних знања и вештина потребних за израду анимираног филма.

 

Учесници

На конференцији ће учествовати представници школа и студија за анимацију, који анимацију примењују у раду са децом и младима кроз неформало образовање на територији Србије и Хрватске, стручњаци, који обучавају младе анимацији путем формалног образовања и остали филмски педагози који ће својим знањем и искуством допринети квалитету методике.

Научити младе како да свој мобилни телефон користе као алатку за креативно стваралаштво, врло је захтеван подухват, позивамо Вас да својим искуством у раду са децом и младима у области филмске педагогије допринесете његовом остваривању.

 

С поштовањем,

Координатор пројекта Анимирај се!

Злата Попов

+381 65 2042 155

animacija@studiodom.org.rs