Motivi organiziranja konferencije

Od svog nastanka do danas animacija je bila vezana isključivo sa studijem, jer je za izradu animiranih filmova bila potrebna skupa i specifična oprema. Čak je i dječje i stvaralaštvo mladih u okviru  animacije bilo teško realizirati van studija, zbog čega je animacija bila privilegija malog broja mladih koji žive u gradu u kojem postoji škola ili studio animiranog filma. Danas, početkom tehnologije, jedinstvene forme animacije sa tehničke strane postaju dostupne svakome ako ima mobilni telefon, besplatnu aplikaciju za animaciju i eventualno, stativ. Gotovo da se svatko, tko poželi, može okušati u stvaranju animiranog filma i kroz animaciju izraziti svoje misli i emocije. Ova činjenica otvara velike mogućnosti za široku primjenu animacije u dječjem stvaralaštvu i stvaralaštvu mladih.

Značaj konferencije

Kako bi se upustili u stvaranje animiranog filma, mladi moraju odrediti temu da se sagledavaju iz različitih aspekata i razmišljaju o njoj u okvirima različitih sredstava verbalne i neverbalne komunikacije: riječ, zvuk, slika, pokret, radnja; moraju se kritički osvrnuti na temu i izdvojiti značajne informacije od manje značajnih; zatim svoja razmišljanja uobličiti i izraziti kroz više vidova umjetnosti: literaturu, muziku, glumu, crtanje, slikanje, osmišljavajući ove umjetnosti u kontekstu digitalnih tehnologija. Na kraju svoj rad mladi trebaju prezentirati i distribuirati na različite načine, od kojih je značajnija distribucija putem festivala animiranog filma. Zbog raznovrsnih aktivnosti koje obuhvaća, animacija se vrlo uspješno može primjenjivati u grupnom radu u kojem dolaze do izražaja različiti darovi svakog pojedinca.

Navedene karakteristike izdvajaju animaciju od ostalih vidova umjetnosti i preporučuju njenu primjenu u dječjem i omladinskom stvaralaštvu današnjice, kao sredstvo koje doprinosi razvoju kompetencija za 21. stoljeće: kreativnosti, kritičkog razmišljanja, komunikacije i suradnje. Primjena animacije potiče kreativno stvaralaštvo u okviru digitalnih tehnologija, što joj daje ogroman značaj, imajući u vidu veliku količinu vremena koje mladi provode u digitalnom okruženju i brojne probleme koji iz toga proizlaze. Iz navedenog slijedi da je primjena animacije u radu sa djecom i mladima 21. stoljeća sjajna metoda, čiji potencijal tek treba iskoristiti.

Cilj konferencije je: Sakupljanje materijala potrebnog za izradu Metodike za virtualnu edukaciju mladih  za usvajanje početnih znanja i vještina potrebnih za izradu animiranog filma.

Sudionici

Na konferenciji će sudjelovati predstavnici škola i studija za animaciju, koji animaciju primjenjuju u radu sa djecom i mladima kroz neformalno obrazovanje na području Srbije i Hrvatske, stručnjaci koji obučavaju mlade animaciji formalnim putem obrazovanja i ostali filmski pedagozi koji će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti kvaliteti metodike.

Naučiti mlade kako da svoj mobilni telefon koriste kao alat za kreativno stvaralaštvo, vrlo je zahtjevan poduhvat, pozivamo Vas da svojim iskustvom u radu sa djecom i mladima u području filmske pedagogije doprinesete njegovom stvaranju.

S poštovanjem,

Koordinator projekta Animiraj se!

Zlata Popov

+381 65 2042 155

animacija@studiodom.org.rs