Projekt Animiraj se! realizira Studio DOM animacije zajedno sa partnerskim organizacijama Filmsko-kreativnim studijem VANIMA i Dječijim kulturnim centrom Novi Sad

Motivi realizacije projekta

Nekada je animacija bila privilegija malog broja mladih koji žive u gradu u kojem postoji škola ili studio animiranog filma. Danas je animacija postala dostupna svakome, tko ima mobilni telefon, želju i strpljenje da je primijeni u svom stvaralaštvu. Da bi napravili svoj film, mladi trebaju savladati niz zanimljivih i kreativnih vještina, kao što su: pisanje scenarija, izrada knjige snimanja, izrada likova i pozadina, njihovo animiranje, snimanje zvuka, montaža i na kraju treba svoj rad poslati na festivale animiranog filma. Ako film prođe službenu selekciju, treba posjetiti festival i na njemu se kroz radionice stručnjaka i primjere dobrih filmova, usavršavati u ovim vještinama i praviti još bolje animirane filmove. Sve navedene vještine, potrebno je primijeniti u kontekstu digitalnih tehnologija. Na ovaj način, mobilni telefon postaje alat za kreativan rad, a digitalno okruženje mladih postaje prostor u kojem se stvaraju mala umjetnička djela.

U okviru projekta Animiraj se! želimo potaknuti široku primjenu animacije u dječjem stvaralaštvu i stvaralaštvu mladih. Rezultati projekta bit će namijenjeni mladima i svima koji žele potaknuti mlade da primjene ovu vrstu umjetnosti u svom stvaralaštvu: osobama koje rade s mladima, mentorima, učiteljima, profesorima, roditeljima.

Rezultati projekta:

– Metodika primijenjene animacije u radu sa mladima

– Priručnik o primjeni animacije u radu sa mladima

– Tečaj animacije kroz kratke video materijale

Tko može sudjelovati u projektu?

Svatko tko želi sjajne mogućnosti koje animacija pruža koristiti u svom radu sa mladima. Pomozite mladima da unesu kreativnost u digitalno okruženje u kojem provode toliko vremena. Naučite ih da se mobilni telefon pretvori u alat za kreativno stvaralaštvo. Bilo da ste osoba koja radi s mladima, prosvjetni radnik ili roditelj.

Ciljevi i zadaci projekta

1. Izrada metodologije za virtualnu edukaciju mladih kroz neformalno učenje za usvajanje znanja i vještina potrebnih za izradu animiranog filma;

2. Izrada tečaja animacije za početnike prilagođenog mladima iz osjetljivih skupina;

3. Izrada edukativnog materijala za samostalan rad i prilagođavanje materijala mladima iz osjetljivih skupina, prema izrađenoj metodologiji;

4.Povezivanje mladih, predstavnika 3 partnerske i 11 udruženih organizacija iz Srbije i Hrvatske, oko zajedničkog rada na projektu (65 mladih). Među njima su dvije organizacije sa mladima sa smetnjama u razvoju, jedna organizacija sa djecom bez roditeljske skrbi i tri organizacije sa mladima iz ruralne sredine;

5. Osnaživanje mladih, sudionika projekta, kroz: – poticanje da u okviru svoje organizacije nastave primjenjivati stečeno znanje i dijele ga s drugima, odnosno da izrađuju animirane filmove na teme relevantne za njih, da razmišljaju o europskim ciljevima za mlade i nastave da u okviru svoje organizacije primjenjuju inkluzivne metode rada; – upoznavanje sa mogućnostima daljnje edukacije i sudjelovanja koje nudi program Erasmus+; – usavršavanje najnaprednijih sudionika u profesionalnom studiju Furuna;

6. Jačanje kapaciteta 50 osoba koje rade s mladima kroz edukaciju o mogućnostima primjene animacije u radu sa mladima, uključujući i mlade sa manje mogućnosti, odnosno o tome kako koristiti digitalne tehnologije za razvoj kreativnosti, poduzetništva i kompetencija za 21. stoljeće. Dokumentiranje alata i opremanje;

7. Izrada priručnika za osobe koje rade s mladima o primjeni animacije u radu sa mladima;

8. Održavanje 2 predavanja (jedno u Srbiji, jedno u Hrvatskoj) i dva webinara jedan na početku, drugi na kraju projekta;

9. Popularizacija primjene animacije u radu udruga mladih, školskoj nastavi i tijekom slobodnog vremena što će doprinijeti iskorištavanju potencijala digitalnih tehnologija i njihovoj primjeni u razvoju kompetencija za 21. stoljeće (kreativnosti, kritičkog razmišljanja, komunikativnosti, suradnje), razvoju poduzetničkih kompetencija, povezivanju i angažiranju mladih.

Gdje se može primijeniti animacija?

-U radu udruga mladih, najrazličitijih profila, jer potiče suradnju u grupama, povezujući mlade i angažirajući ih. Putem animiranog filma mladi mogu izraziti svoje misli, emocije, ideje. Mogu na efektan način uobličiti i uputiti javnosti poruke oko kojih su se okupili.

– U formalnom obrazovanju, uz pomoć izrade filmova mladi mogu istražiti bilo koju temu i sagledati ju iz različitih aspekata, a potom svoje zaključke uopćiti kroz grupni rad u animiranom filmu. Odlična je metoda za uspostavljanje međupredmetnih korelacija, povezujući predmeta jezika, likovnog, glazbenog, informatike sa bilo kojim drugim predmetom.

– U slobodnom vremenu. Animirani film može se napraviti u bilo kojim uvjetima, a animacija je dovoljno dinamična, izazovna i atraktivna da može okupiti mlade i tijekom slobodnog vremena.

Kako se može sudjelovati?

Potaknite mlade da samostalno naprave svoj prvi animirani film. Uputite ih da prate objavljivanje edukativnog materijala jednom mjesečno na web stranici i instagram stranici projekta, počevši od rujna 2023. da bi izvršili postavljene zadatke, izradili svoj film i poslali ga na natječaje festivala “MMfest” i “VAFI”.

Za osobe koje rade s mladima i prosvjetne koji žele bolje upoznati mogućnosti koje animacija nudi, bit će održana dva predavanja uživo (jedno u Varaždinu u Hrvatskoj, a drugo u Sremskim Karlovcima u Srbiji) i dva webinara za jedan iz geografski udaljenih prostora. Prijavu za sudjelovanje pošaljite na adresu animacija@studiodom.org.rs

Priručnik i metodologija će biti dostupan preko web stranice projekta, gdje možete pratiti informacije o svim aktivnostima. Informacije možete naći i na Facebook grupi projekta Animiraj se! preko koje tijekom trajanja projekta možete postavljati pitanja na temu primijenjene animacije u radu s mladima našim stručnjacima.

Mladi mogu sudjelovati samostalno i bez ičije pomoći napraviti svoj animirani film. Pratite uputstva na Instagram stranici projekta.