U Varaždinu je u sklopu 25. Škole medijske kulture “Dr. Ante Peterlić”, Dubravka Kalinić Lebinec održala predavanje vezano uz prezentaciju projekta “Animiraj se!”.

​Zanimljivo i vrlo dobro prihvaćeno predavanje bilo je istovremeno i prilika za predstavljanje KA210 Eu projekta pod nazivom „ Animiraj se“u kojem uz DOM animacije iz Sremskih Karlovaca, te Dječji kulturni centar iz Novog Sada, kao partner sudjeluje i Filmsko-kreativni studio VANIMA iz Varaždina.

​Ovaj je projekt koji financira Europska unija započeo u listopadu prošle, a završit će u listopadu 2024. godine.

 
Značaj i mogućnosti filmske animacije u radu s mladima, tema je predavanja što ga je za odgojno obrazovne djelatnike i ostale zainteresirane za rad na animiranom filmu s djecom i mladima, u Varaždinu u sklopu nedavno završene 25. Škole medijske kulture “Dr. Ante Peterlić” , održala jedna od osnivačica varaždinske Vanime, mag. prim. educ. Dubravka Kalinić Lebinec. Zanimljivo i vrlo dobro prihvaćeno predavanje bilo je istovremeno i prilika za predstavljanje KA210 Eu projekta pod nazivom „Animiraj se“ u kojem uz DOM animacije iz Sremskih Karlovaca, te Dječji kulturni centar iz Novog Sada, kao partner sudjeluje i Filmsko-kreativni studio VANIMA iz Varaždina. Cilj je ovog projekta potaknuti široku primjenu animacije u stvaralaštvu djece i mladih, te pružanje pomoći mladima i svima koji žele potaknuti mlade na primjenu ove vrste umjetnosti u svom stvaralaštvu: djelatnicima koji rade s mladima odnosno mentorima, učiteljima, profesorima, kao i roditeljima.